REGLEMENT
1.      Bij binnenkomst graag melden bij de tornooileiding. Gelieve 30 minuten voor aanvang 1e wedstrijd aanwezig te zijn.
2.      De elftallen dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijden bij het speelveld aanwezig te zijn.
3.      Er wordt 5 tegen 5 gespeeld, inclusief keeper.
4.      Er wordt niet gewisseld van speelhelft. De toss bepaalt wie de wedstrijd mag beginnen. Duur van wedstrijd is afhankelijk van aantal ingeschreven ploegen.
5.      Er mag alleen op sportschoenen, zaalvoetbalschoenen of stabils gespeeld worden
6.      De speeltijd wordt centraal geregeld met een begin- en eindsignaal.
7.      Er mag doorlopend gewisseld worden.
8.      Wisselen mag alleen door de daarvoor bestemde deurtjes.
9.      De wisselspeler mag het veld pas betreden, nadat de te wisselen speler het veld verlaten heeft.
10.    De keeper mag de bal alleen binnen zijn doelzone pakken. Raakt de keeper de bal buiten zijn doelgebied, dan volgt een vrije trap op de plaats van de overtreding. Terugspelen op de keeper mag, hij mag de bal dan echter niet met de handen aanraken. Uit alle vrije schoppen mag direct gescoord worden.
11.    Bij een vrije trap moet de muur op 5 meter afstand staan. Scheidsrechter fluit bij een vrije trap. Wanneer men een fout in de doelzone begaat, dan volgt er een shoot out.
12.    Komt de bal buiten de Boarding, dan ter plaatsen inrollen (onderhands).
13.    Bij een corner gaat de bal naar de keeper van de ploeg van wie de corner is.
14.    Geen doeltrap, wel bal inwerpen.
15.    Keeper mag de bal niet uit de hand trappen. Keeper mag meevoetballen in de doelzone.
16.    Bij spelhervattingen dient men 5 meter afstand te nemen.
17.    Spelhervattingen dienen binnen 3 seconden genomen te worden.
18.    Na een score weer beginnen op de middenstip.
19.    Slidings of tackles zijn niet toegelaten, minimaal contact wel. Regels richting zaalvoetbal.
20.    Nieuw: Gele kaart: 2 minuten strafbank, niet vervangen gedurende 2 minuten (1 speler minder)
21.    Nieuw: Rood: 5 minuten met 1 speler minder en betreffende speler mag niet meer meedoen in deze wedstrijd. Scheidsrechters en wedstrijdleiding beslissen over de sanctie.
22.    Men mag niet aan de Boarding vasthouden.
23.    Bij het nemen van een shoot-out mag de speler zich uitsluitend in voorwaartse richting bewegen. De shoot-out begint op de middenstip en is teneinde als de bal achterwaarts gaat, de Boarding raakt, door de keeper gepakt wordt of in het doel verdwijnt. Keeper mag niet buiten de doelzone.
24.    Alle overige veldspelers staan gedurende de shoot-out voorbij de middellijn.
25.    De keeper mag bij een shoot-out niet uit de doelzone. Bij gelijk eindigen in de poule is het doelsaldo beslissend. Blijkt dat ook gelijk te zijn, dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is dit ook gelijk, dan het aantal doelpunten tegen.
26.    Bij gelijk eindigen in de (kruis)finales worden meteen 3 shoot-outs genomen.
27.    Indien de regels niet duidelijk zijn, of er doen zich situaties voor, die niet beschreven zijn in dit reglement, dan beslist de wedstrijdleiding hoe vervolgens te handelen.